STANGE: Ingen tvil om at årets valg i Stange engasjerer. Valgdeltakelsen i kommunen ble akkurat klar; 68,3 prosent av de stemmeberettige i kommunen har avgitt sin stemme. Det er betydelig flere enn de som gikk til valgurnene ved forrige kommunevalg, i 2015. Da var valgdeltakelsen 61,1 prosent.