Partiet De Kristne (PDK) ble stiftet i 2011 – i stor grad som en protest blant konservative utbrytere fra Kristelig Folkeparti, som mener KrF har gått i en for liberal retning.

Utbrytere fra KrF

I år stiller partiet for første gang liste i et kommunevalg i Stange. Listetoppen er Gunnar Olav Hellstrøm, bosatt i Romedal. Også han var tidligere engasjert i KrF.

– For meg var det uaktuelt å bli med videre i KrF, da landsmøtet fjernet «bekjennelsesparagrafen», opplyser Hellstrøm til Stange­avisa.

«Bekjennelsesparagraf­en» i KrF gikk ut på at man måtte være bekjennende kristen for å kunne ha tillitsverv i partiet. På landsmøtet til KrF i 2013 vedtok 151 mot 27 delegater å fjerne paragrafen. Dermed takket Gunnar Olav Hellstrøm og flere andre konservative politikere for seg, og PDK fikk ny næring.

Vil ha «familievern»

Nå er ambisjonen til det lokale partilaget i Stange å få en fot innafor i kommunestyret de neste fire årene. Lykkes de med det, er det flere saker de brenner for. Mest kontroversielt er trolig at de ønsker å legge ned barnevernet i Stange.

– Vi ønsker å legge ned barnevernet i Stange og i stedet ha et familievern. Vi mener at det er alt for mange barn som tas ut av hjemme sine, uten god nok grunn. Hadde man i stedet satset på å styrke og hjelpe de foreldrene og familiene dette gjelder, ville barna kunne fortsatt med å bo hjemme. Vi må ta vare på familiene – det er ikke så «gæli» som de ofte skal ha det til. Dette hadde vært en mye bedre løsning for barna. Slik det er nå, blir ikke familiene ivaretatt i det hele tatt, hevder Gunnar Olav Hellstrøm.

Listetoppen er tidligere sauebonde og er opptatt av levende distrikter og rovdyrpolitikk.

– Vi er nødt til å ta vare på husdyra våre. Slik det er nå, går rovdyra foran. Det er ikke slik at jeg mener at all ulv skal skytes. Men det må være lov å beskytte husdyra sine, uten å bli satt inn, mener Hellstrøm.

Også pelsdyrnæringa mener han bør få fortsette.

– Med regjeringens politikk blir hele livsverk slett­et med et pennestrøk, helt uten hensyn til de som har bygget opp denne næring­en, mener Hellstrøm.

Partiet flagger også nei til bompenger, nei til eien­domsskatt og et sterkt jordvern.

Og i Stange får Tingvold-saken pulsen opp hos PDK-politikerne.

– Det er «høl i hue» å bruke penger på Tingvold. Vi mener pengene heller bør brukes på eldreomsorg. I dag er det ventelister på sykehjemsplass. Vi mener alle skal ha et sted å bo og føle seg trygge, sier Gunnar Olav Hellstrøm.

Nils/Aasa

Partilaget håper på èn til to representanter i det nye kommunestyret. Og i forhold til hvilken fløy de støtt­er i stangepolitikken; Aasa eller Nils, er det ing­en tvil:

– Vi er jo et blått parti, så vi støtter Aasa. Hun gjør en skikkelig god jobb, og vi mener vi trenger noe nytt i Stange. Det kan hende vi tar feil, men vi mener Aasa Gjestvang er den rette til å være ordfører videre, sier Gunnar Olav Hellstrøm.

Partileder på besøk

Sist lørdag sto partiet på stand i Storgata på Stange, der partileder Erik Selle kom for å holde appell. Han har stor tro på at partilaget i Stange skal gjøre et godt valg.

– Kjempebra at de har fått til ei liste her i Stange. Det er flotte folk, både de som engasjerer seg i partiet og som bor i Stange. Får vi inn èn i kommunestyret, er det veldig bra. Da får vi en stemme og kan begynne å gjøre oss kjent, mener Selle.