Det er kjørelærer Anders Nøkleholm ved Stange Trafikkskole som sier dette.

Nye regler

Med starten på det nye skoleåret ble de nye og omdiskuterte reg­lene for fravær i videregående skoler innført. Disse innebærer at om eleven får mer enn ti prosent fravær i et fag, får han eller hun ikke karakter i faget.

Fastlegene er en av yrkesgrupp­ene som er blitt tatt på senga, og nå har fått en «boom» av elever som ønsker doku­mentasjon på at de er forkjølet eller har feber, slik at de ikke kan gå på skolen.

Ugyldig fravær

Men også for alle elevene som tar «lappen», skaper de nye reg­lene hodebry. Tidligere var det ikke noe problem å få fri for å ta kjøretimer, teoriprøve og oppkjøring. Nå skal alt dette regnes som ugyldig fravær. I verste fall kan det føre til at elevene stryker i et fag, om de ikke passer på fraværsgrensene.

Anders Nøkleholm ved Stange Trafikkskole sier de har merket utfordringen de siste ukene.

– Det er blitt betydelig mer krevende for elevene å få planlagt kjøretimene. Vi strekker oss så langt vi kan for å hjelpe dem til å få tidskabalen til å gå opp. Blant annet ved å forsøke å legge kjøretimene på ulike ukedager og tidspunkter, slik at det ikke blir fravær i de samme skoletimene og -fagene. Men det er åpenbart at mange av elevene våre blir stresset av dette, sier Nøkleholm.

Myndighetene har foreslått at kjøretimene i større grad legges utenom skoletiden. Det er ikke uten videre en god ide, mener Nøkleholm.

– Vi i bransjen stiller et stort spørsmålstegn ved hvilket faglig utbytte elevene får om vi kjører sent på ettermiddagen eller kveld. Legger vi timene til rundt klokka 16 på Hamar, blir vi stående i kø. Senere på kvelden er trafikken svært liten, og elevene får ikke noen god trening i å kjøre med et mer krevende trafikkbilde. Det kan gi en tøff opplevelse når de skal kjøre opp på dagtid senere, sier Nøkleholm.

Samfunnsnyttig

Han synes også at det er provoserende at kjøreopplæring kommer i samme kategori som skulk, når skolen skal vurdere om det er gyldig eller ugyldig fravær eleven har.

– Det at ungdom lærer å kjøre bil er til stor nytte for hele samfunnet. De fleste familier er avhengige av å kunne kjøre bil for å få hverdagen til å gå rundt. Og i mange yrker er det helt nødvendig at du kan kjøre bil, for å kunne utøve yrket ditt, sier Nøkle­holm. Og legger til: 

– Dessuten er trafikkopplær­ing blitt en gjennomregulert og ryddig bransje. Alt vi foretar av kjøretimer og kurs dokumenteres, og er lett tilgengelig for både lærere og elever i skolen.

– Start tidligere

Han håper myndighetene tar tak i situasjonen og gjør om på reg­lene, slik at elevene fortsatt skal kunne følge trafikkopplæring på dagtid uten at de skal risikere å få «ikke bestått» i skolefag.

– I mellomtiden vil jeg anbefale foreldre og tenåringer som planlegger å ta sertifikat å starte tidligere. Slik det har vært nå har mange kunnet gjennomføre kjøre­opplæringen de siste tre-fire månedene før de fyller 18 år. Nå som det vil kreve betydelig mer planlegging for å få skolekabalen til å gå opp, vil kjøreopplæringen trolig måtte strekkes over lengre tid. Det kan derfor være gunstig å komme tidligere i gang. For eksempel slik at man fordeler kjøreopplæringen over to skoleår. Da kan man blant annet bruke sommerferien i større grad, anbefaler Nøkleholm.