• KAI LUNDQUIST.

Brannstasjonen i Stange er bemannannet med deltidsansatte brannkonstabler. De har til daglig andre jobber, men kan rykke ut på kort varsel når det brenner eller oppstår ulykker. Fire vaktlag går i turnus med èn uke på vakt hver fjerde uke. Men nå er det behov for å fylle på med flere medarbeidere, opp­lyser utrykningsleder Kjell Brohjem.

– På grunn av litt forskjellige omstendigheter er vi nå for få folk til å fylle opp vaktlistene våre. Foreløpig dekker vi opp med at folk tar ekstravakter. men det er ikke en god løsning på sikt. Derfor har vi behov for å rekruttere minst tre-fire nye aspiranter, opp­lyser Kjell Brohjem.

Trenger flere

Hvert vaktlag består av tre brannkonstabler. Når de har vakt er de tilgjengelig for utrykning hele døgnet.

– Det å ha deltidsjobb i brannvesenet i Stange er først og fremst en viktig samfunnsoppgave i forhold til å sikre liv, helse og miljø. Det er flott å kunne bidra til å hjelpe folk i vanskelige livssituasjoner. Vi møter utrolig mye takknemlighet fra dem vi hjelper, enten det dreier seg om branner, trafikkulykker eller andre hendelser, sier Brohjem, og fortsetter:

– En slik deltidsstilling er også godt betalt. Med vakttillegg og tillegg for utrykninger blir det normalt rundt 150.000 kroner i året. Det er ikke verst for å sitte hjemme i sofaen, eller hugge ved i hagen.

120 til 150 utrykninger

I et normalt år har brannvesenet i Stange 120 til 150 utrykninger. I snitt altså tre utrykninger i uka. Som regel varer de ikke mer enn en time eller to. I tillegg møtes vaktlagene til vaktbytte hver mandag ettermiddag, der de går igjennom utstyret og ofte har små øvinger.

Aspiranter

Nå håper brannkonstablene på stasjon­en at flere vil bli med i korpset.

– Vi har et veldig godt fellesskap oss imellom, og er flinke til å ta vare på hverandre. Det er en viktig motivasjon for meg i forhold til å være med i brannvesenet, sier brannkonstabel Jan-Erik Kampenhøi, som til daglig jobber på rådhuset

Nå er det altså behov for flere nye aspiranter.

– De som skal tas opp som aspiranter må bo relativt nært Stangebyen, slik at de kan møte på brannstasjonen få minutter etter at alarmen går. Når de har vaktuke må arbeidsplassen også være nært Stangebyen, slik at de kan rykke ut på kort varsel. Noen av kollegaene våre har for eksempel ordnet seg med hjemmekontor hver fjerde uke, slik at dette går i orden – om arbeidsplass­en ikke ligger på Stange, sier Kampenhøi.

Kvinner

De oppfordrer både kvinner og menn – også litt godt opp i årene – til å melde sin interesse.

– Vi har hatt kvinnelige brannkonstabler tidligere her på Stange brannstasjon, og det fungerer kjempebra. De gjør en akkurat like god jobb som oss kar­ene, sier Kjell Brohjem.

Og følges opp av Jan Erik Kampenhøi:

– Når det gjelder alder, har vi få begrensninger. Har du normalt god helse, kan du gjerne være 50-52 år og bli med som aspirant. Det vil fortsatt være mange år du kan være med i aktiv tjeneste og gjøre en innsats for stangesamfunnet.

Ikke supermenn

De understreker at det ikke er «supermenn» de er på jakt etter.

– Det kreves i utgangspunktet ingen formelle krav til kompetanse for å bli aspirant, bortsett fra at du må være i fast jobb. Alt du trenger av opplæring vil du få her gjennom å være med oss på utrykninger og opplæringskurs i regi av Hedmarken Interkommunale Brann- og Feiervesen, som vi er endel av. Vi tar godt vare på aspirantene våre, og sørger for at de får opplæring i et tempo tilpasset hver enkelt, sier karene.

Full støtte og takk fra ordføreren; oppfordrer flere til å bli med

– De lokale brannmannskapene gjør en fantastisk innsats, og har min sterke støtte.

Det er ordfører Nils Røhne som sier dette i en kommentar til Stangeavisa.

– Det å ha en lokal brannstasjon og tilkallings­mannskaper, er noe vi er veldig glade for og fornøyde med. De gjør en fantastisk innsats, og represen­terer et veldig viktig tilskudd i forhold til sikkerhet og redningsarbeidet i kommunen vår, sier Nils Røhne.

Han sier mannskapene fortjener ros og en stor takk for innsatsen de gjør til beste for alle stangesokninger.

– De har all min støtte. Samtidig vil jeg gjerne være med med en sterk oppfordring til de som er i riktig alder og har god helse, til å være med å bidra i dette viktige arbeidet i kommunen vår, sier Nils Røhne.

Stidsbergs-sjefen: Oppfordrer andre bedrifter og kommunen til å støtte opp om ordningen

– Det er kjempeviktig at vi som driver næringsvirksomhet i kommunen støtter opp om ordningen med et lokalt frivillig brannvesen.

Det er Kai Lundquist, daglig leder ved bedrift­en Stridsbergs Norge AS i Stange Næringspark på Ljøstad, som sier dette. Her jobber også Kjell Brohjem, som er utrykningsleder ved Stange Brannstasjon. Dette innebærer at han – de ukene han har vakt – må slippe alt han har i hendene og rykke ut, om alarmen går.

– Våre erfaringer med denne ordningen, som arbeidsgiver, er bare positive. Vi synes det er flott at Kjell engasjerer seg i dette viktige arbeidet. Vi legger opp produksjonen som Kjell er involvert i etter vaktplanen hans, slik at det ikke er noe problem om han må forlate arbeidsplassen på kort varsel de ukene han har vakt, sier Lundquist.

Han oppfordrer lokale bedrifter og Stange kommune til å være med og legge tilrette for at ansatte kan være med i det frivill­ige brannvesenet.

– For oss som bedrift er det svært viktig at det finn­es et lokalt brannvesen som kan komme raskt på plass, om det oppstår en ulykke eller brann. Om vi ikke har et lokalt brannvesen i Stange, er alternativet utrykning fra Hamar. Da tar det lengre tid før slukningsarbeidet kommer i gang, og skadene – med påfølgende driftsstrans – kan bli langt større. Derfor ser jeg på det å bidra til det lokale brannvesenet som en god investering i bedriftens egen sikkerhet, sier Lundquist.

Han oppfordrer andre lokale bedriftsledere til å være positive, om ansatte ønsker å være med i Stange brannvesen.

– Stange kommune, som stor arbeidsgiver midt i Stange sentrum, bør også jobbe aktivt for å motivere egne ansatte til å bli med i denne viktige tjenesten, sier Kai Lundquist.

Interessert? Stikk innom brannsta­sjonen tirsdag for en kaffe og «go’prat»

Synes du det hør­es interessant ut å bli med i brannkorpset i Stange? Tirsdag 7. november klokka 18 byr Kjell Brohjem, Krister Skjærbekk, Jan Erik Kampenhøi og de andre ved stasjonen på kaffe og litt å bite i til alle som har lyst til å stikke innom for å høre mer om mulighetene som ligger i det å bli aspirant ved stasjonen.

– Vi oppfordrer alle som lurer på om dette kan være noe for dem til å ta turen innom. Vi viser gjerne rundt på stasjonen, demonsterer utstyret og bilene og forteller om den viktige deltidsjobben vi har, sier Kjell Brohjem.

Han og kollegaene ønsker alle interesserte innom for en uformell «go’prat» tirsdag, der du kan bli mere kjent med hvordan stasjonen funger­er og aspirant-ordningen for nye brannkonstabler.